piątek, 29 listopada 2013

Kredyty-pojęcia podstawowe

Podstawowym tematem tego bloga są kredyty oferowane na terenie miasta stołecznego Warszawa. Ponieważ oferta kredytowa banków jest z reguły standardowa dla całego kraju, będziemy skupiali się na ofertach stołecznych firm pośrednictwa finansowego lub warszawskich filiach takich firm. Często też można spotkać się ze specyficznymi akcjami kredytowania przez konkretne podmioty gospodarcze, jak na przykład sieci marketów lub dilerów samochodowych. Takie akcje będą również opisywane na tym blogu.
W serwisie będą również publikowane artykuły teoretyczne oraz komentarze trendów na rynkach finansowych i sytuacji gospodarczej.
Zacznijmy właśnie od tematu teoretycznego.


Kredyt to umowa zawarta między bankiem kredytobiorcą. Obowiązuje zasada zawierania tego rodzaju umów w formie pisemnej. Bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie kwotę, z przeznaczeniem na konkretny cel. Kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić umówioną kwotę wraz z prowizja i odsetkami w umówionym terminie.

Umowa kredytowa musi zawierać:
  • datę, miejsce
  • dane banku oraz kredytobiorcy
  • kwotę
  • walutę
  • cel kredytu
  • okres
  • określenie prowizji oraz oprocentowania
  • wskazanie zabezpieczenia kredytu
  • inne ustalenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz